4480av为您找到"

鲁哀问于有若曰

"相关结果

鲁哀公_百度百科 - baike.baidu.comhttps://baike.baidu.com/item/鲁哀公/4400425Translate this page鲁哀问于孔子:“寡人生于深宫之中,长于妇人之手,寡人未尝知也,未尝知 《孔子》中的鲁哀公 忧也,未尝知劳也,未尝知惧也,未尝知危也。

鲁哀公问于孔子曰:“寡人生于深宫之中,长于妇人之手,寡人未尝知哀也,未尝知 《孔子》中的鲁哀公 忧也,未尝知劳也,未尝知惧也,未尝知危也。
baike.baidu.com/item/鲁哀公/4400425

译:问于有若曰:年饥用不足,如何之?有若:盍彻 …https://zhidao.baidu.com/question/27878729.htmlTranslate this page鲁哀问有若说:“遭了饥荒,国家用度困难,怎么办? ”有若回答说:“为什么不实行彻法,只抽十分之一的田税呢? ”公说:现在抽十分之二,我还不够,怎么能实行彻法呢?

鲁哀公问有若说:“遭了饥荒,国家用度困难,怎么办? ”有若回答说:“为什么不实行彻法,只抽十分之一的田税呢? ”哀公说:现在抽十分之二,我还不够,怎么能实行彻法呢?
zhidao.baidu.com/question/27878729.html

『12·9』问于有若曰:“年饥,用不足,如之何?”……-木子的 …sloflhw.blog.sohu.com/238251700.htmlTranslate this page鲁哀公向有若问道:“年成不好,国家用度不够,应该怎么办? 有若答道:“为什么不实行十分抽一的税率呢? 公道:“十分抽二,我还不够,怎么能十分抽一呢?

鲁哀公向有若问道:“年成不好,国家用度不够,应该怎么办? 有若答道:“为什么不实行十分抽一的税率呢? 哀公道:“十分抽二,我还不够,怎么能十分抽一呢?
sloflhw.blog.sohu.com/238251700.html

问于有若曰-明德书院-搜狐博客ljscn.blog.sohu.com/161049287.htmlTranslate this page问于有若曰 : “ ... 这里,鲁哀公和有若在这个问题上完全站在了相反的角度。鲁哀公把自己和百姓分开了,把自己的用度和百姓分开了,把国家的收入看成是为己享受的工具,而不是服务百姓的手段,自然就认为不能降低税收。 ...

哀公问于有若曰 : “ ... 这里,鲁哀公和有若在这个问题上完全站在了相反的角度。鲁哀公把自己和百姓分开了,把自己的用度和百姓分开了,把国家的收入看成是为己享受的工具,而不是服务百姓的手段,自然就认为不能降低税收。 ...
ljscn.blog.sohu.com/161049287.html

鲁哀公_百度百科 - wapbaike.baidu.comhttps://wapbaike.baidu.com/item/鲁哀公Translate this page鲁哀问于孔子:“寡人生于深宫之中,长于妇人之手,寡人未尝知也,未尝知忧也,未尝知劳也,未尝知惧也,未尝知危也。”孔子:“君之所,圣君之也。

鲁哀公问于孔子曰:“寡人生于深宫之中,长于妇人之手,寡人未尝知哀也,未尝知忧也,未尝知劳也,未尝知惧也,未尝知危也。”孔子曰:“君之所问,圣君之问也。
wapbaike.baidu.com/item/鲁哀公